Případně jakékoliv jiné tesařské práce dle dodané projektové dokumentace